Reference

Výrobní závod SEW

Jako stavební dozor jsme zajistili kompletní přípravu projektu na metodu výstavby design and build. Naší vizí je Stavební dozor jako naprosto spolehlivá a profesionální služba, která je vysokou zárukou za kvalitně provednou stavbu v požadovaném rozpočtu, termínu a kvalitě.

Detail projektu

SIMU - Komplexní simulační centrum

Stavební dozor stavby spočíval v koordinaci, časovém a finančním řízení a kontrole výstavby Simulačního centra lékařské fakulty. Vzhledem k náročnosti stavby a smluvnímu vztahu na funkci a výkon, došlo k rozšíření i o kontrolu projektové dokumentace a přímých dodávek investora.

Detail projektu

Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce složitého bytového domu si vyžádala kvalitní stavební dozor, který jsme zákazníkovi poskytli. Během rekonstrukce byl dům kompletně obydlen a v této situaci byl stavební dozor zárukou rychlosti a kvality provedení s důrazem na minimální omezení života obyvatel domu.

Detail projektu

Mlýn na obilí, Malé Ripňany SK

Dozorování výstavby kompletního nového areálu mlýnu na obilí na zelné louce. Smluvní vztah jsme nastavili na typ funkce a výkon.

Detail projektu

Rekonstrukce prodejny OC Tesco Pardubice

Rekonstrukce prodejny probíhala za plného provozu. Hlavním znakem prací bylo provádění hlučných prací v noci za provizorními protiprachovými konstrukcemi.

Detail projektu

Rekonstrukce prodejny OC Tesco Zličín

Rekonstrukce prodejny probíhala za plného provozu. Hlavním znakem prací bylo provádění hlučných prací v noci za provizorními protiprachovými konstrukcemi.

Detail projektu

Bolt Tower

Stavba roku 2015. Vybudování nástavby na vysokou pec č. 1 v areálu ostravské DOV.

Detail projektu

Fakulta strojní, budova A1

Rekonstrukce stávající výškové budovy poznamenala zjištěná nekvalita provedení nosné železobetonové konstrukce a její následná sanace.

Detail projektu

CENBIOL Univerzita Palackého

Rekonstrukce stávající budovy pro vybudování kvalitnějšího zázemí pro studenty biologických oborů.

Detail projektu

CESEB Masarykova univerzita

Stavba čtyř pavilonů v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity. Kompletní řízení projektu v pozici Manažera projektu.

Detail projektu

CEITEC Masarykova univerzita

Stavba roku 2014. Objekt výzkumného centra v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity.

Detail projektu

Rekonstrukce laboratoří Masarykova univerzita, Pavilon A2

Rekonstrukce laboratoří ve stávajícím pavilonu A2 kampusu Masarykovy univerzity.

Detail projektu

Biobanka centra RECETOX

FIDIC, žlutá kniha.

Detail projektu

Vědecko-technický park Profesora Lista

Stavba výzkumného střediska zahrnuje výzkumné zkušebny trafostanice, rozvodny, prostor motorgenerátoru a zkušebny elektro.

Detail projektu

UVIS Mendelova univerzita

Prostory knihovny a informačního centra prošly kompletní rekonstrukcí s důrazem na budoucí komfortní prostředí pro návštěvníky.

Detail projektu

Sanatorium Pasohlávky

Podíleli jsme se na přípravě výběrového řízení pro budoucí generální dodávku stavby .

Detail projektu
Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty