Bolt Tower

Poloha
Ostrava
Investiční náklady
60 mil.
Období
2014 - 2015
Investor
Dolní oblast VÍTKOVICE

Stavba roku 2015. Vybudování nástavby na vysokou pec č. 1 v areálu ostravské DOV. Zavěšená ocelová konstrukce na stávající vysoké peci s množstvím netypických detailů a řešení. Samostatnou kapitolou byl montážní postup prací s ohledem na zavěšení celé konstrukce ve výšce.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty