Stavební a technický dozor, Stavební management

Zajišťujeme stavební dozor či technický dozor stavebníka (TDS) pro soukromé i veřejné stavby. Umíme smlouvy FIDIC i komplexní stavební management. Pokud nevíte, jakou službu potřebujete, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme.

12 let zkušeností s dozorováním staveb

Výrobní závod SEW

Jako stavební dozor jsme zajistili kompletní přípravu projektu na metodu výstavby design and build. Naší vizí je Stavební dozor jako naprosto spolehlivá a profesionální služba, která je vysokou zárukou za kvalitně provednou stavbu v požadovaném rozpočtu, termínu a kvalitě.

Detail projektu

SIMU - Komplexní simulační centrum

Stavební dozor stavby spočíval v koordinaci, časovém a finančním řízení a kontrole výstavby Simulačního centra lékařské fakulty. Vzhledem k náročnosti stavby a smluvnímu vztahu na funkci a výkon, došlo k rozšíření i o kontrolu projektové dokumentace a přímých dodávek investora.

Detail projektu

Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce složitého bytového domu si vyžádala kvalitní stavební dozor, který jsme zákazníkovi poskytli. Během rekonstrukce byl dům kompletně obydlen a v této situaci byl stavební dozor zárukou rychlosti a kvality provedení s důrazem na minimální omezení života obyvatel domu.

Detail projektu

Kdy je nutný stavební a kdy technický dozor?

Stavební dozor

Zákon č. 183/2006 Sb. stanovuje stavební dozor jako odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm.d).

Technický dozor

Zákon č. 183/2006 Sb. používá pojem technický dozor stavebníka - TDS. Často se také používá termín technický dozor investora - TDI. Zákon uvádí, že u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka.
Technický dozor musí být autorizovaná osoba (v zákonu upřesněno od 1.1.2018). Kontroluje průběh stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací. Také sleduje správnost vykazovaných prací vzhledem k čerpání finančních prostředků.

Technický dozor stavebníka (investora) je využíván i u staveb financovaných ze soukromého sektoru při realizaci více dodavateli, nebo jedním - generálním dodavatelem. Technický dozor pak stojí na straně investora, hlídá správný průběh výstavby, časový harmonogram a čerpání finančních prostředků.

Nejste si jisti, který dozor potřebujete?

Zajišťujeme technické a stavební dozory u staveb všech velikostí. Dohlížíme na realizaci staveb a řídíme projekty tak, aby byly realizovány v čas, kvalitně a ve stanoveném rozpočtu. Rozsahem našich služeb pokrýváme celý proces prvotní myšlenky až po kolaudaci. Zajišťujeme jak dílčí činnosti tak i kompletní stavební management. Kontaktujte nás a my vám rádi vše potřebné vysvětlíme.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty