Stavební a technický dozor, Stavební management

Zajišťujeme stavební dozor či technický dozor stavebníka (TDS) pro soukromé i veřejné stavby. Umíme smlouvy FIDIC i komplexní stavební management. Pokud nevíte, jakou službu potřebujete, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme.

12 let zkušeností s dozorováním staveb

Výrobní závod SEW

Jako stavební dozor jsme zajistili kompletní přípravu projektu na metodu výstavby design and build. Naší vizí je Stavební dozor jako naprosto spolehlivá a profesionální služba, která je vysokou zárukou za kvalitně provednou stavbu v požadovaném rozpočtu, termínu a kvalitě.

Detail projektu

SIMU - Komplexní simulační centrum

Stavební dozor stavby spočíval v koordinaci, časovém a finančním řízení a kontrole výstavby Simulačního centra lékařské fakulty. Vzhledem k náročnosti stavby a smluvnímu vztahu na funkci a výkon, došlo k rozšíření i o kontrolu projektové dokumentace a přímých dodávek investora.

Detail projektu

Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce složitého bytového domu si vyžádala kvalitní stavební dozor, který jsme zákazníkovi poskytli. Během rekonstrukce byl dům kompletně obydlen a v této situaci byl stavební dozor zárukou rychlosti a kvality provedení s důrazem na minimální omezení života obyvatel domu.

Detail projektu

Kdy je nutný stavební a kdy technický dozor?

Stavební dozor

Zákon č. 183/2006 Sb. stanovuje stavební dozor jako odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm.d).

Technický dozor

Zákon č. 183/2006 Sb. používá pojem technický dozor stavebníka - TDS. Často se také používá termín technický dozor investora - TDI. Zákon uvádí, že u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka.
Technický dozor musí být autorizovaná osoba (v zákonu upřesněno od 1.1.2018). Kontroluje průběh stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací. Také sleduje správnost vykazovaných prací vzhledem k čerpání finančních prostředků.

Technický dozor stavebníka (investora) je využíván i u staveb financovaných ze soukromého sektoru při realizaci více dodavateli, nebo jedním - generálním dodavatelem. Technický dozor pak stojí na straně investora, hlídá správný průběh výstavby, časový harmonogram a čerpání finančních prostředků.

Nejste si jisti, který dozor potřebujete?

Zajišťujeme technické a stavební dozory u staveb všech velikostí. Dohlížíme na realizaci staveb a řídíme projekty tak, aby byly realizovány v čas, kvalitně a ve stanoveném rozpočtu. Rozsahem našich služeb pokrýváme celý proces prvotní myšlenky až po kolaudaci. Zajišťujeme jak dílčí činnosti tak i kompletní stavební management. Kontaktujte nás a my vám rádi vše potřebné vysvětlíme.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty
an advanced tagheuer.to manufacturer from switzerland.raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit movadowatch.to.best swiss pt.wellreplicas.to are high quality and cheap price.best jimmychooreplica.ru is always headed by quality.