Náš tým

Nabízíme Vám pro váš projekt profesionální team, s rozsáhlými zkušenostmi s řízením staveb. Naši pracovníci dozorují všechny druhy staveb pozemního stavitelství. Silný a profesionální technický dozor, Manažer projektu, nebo Správce stavby není jen zásadním prvkem při výstavbových projektech ve stavebnictví, ale ve veřejném sektoru je zákonným požadavkem. Náš kvalifikovaný a zkušený tým technických dozorů, je rozhodující pro zajištění splnění dohodnutých požadavků na cenu, čas, kvalitu a bezpečnost během fáze výstavby a následné záruční doby. Technický dozor společnosti, specializovaný na pozemní stavby, komunikace a infrastrukturu, zahajuje svou práci ještě před zahájením výstavby. Jsme ti, kdo přezkoumávají projekty a specifikace, navrhují zlepšení a pečlivě zkoumají návrhy dodavatelů ve fázi výběrového řízení z hlediska stavebnosti, metodiky výstavby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš tým je zkušený, důkladný, schopný a důvtipný, přináší důvěru ostatním členům týmu, a tedy i klientům. Dokud je to možné, přijímáme osvědčené mezinárodní postupy (FIDIC). Kvalita a technický dozor je druh činnosti, která reguluje a dohlíží na jakost výrobků pomocí technických zkoušek a metrických zkoušek podle norem, zákonů a předpisů. Kvalitní a technický dozor zahrnuje standardizaci, měření a kvalitu, které jsou nezávislé a vzájemně propojené.

Velké projekty se vyznačují velkým počtem účastníků projektu, z nichž všechny jsou přímo nebo nepřímo řízeny investorem, nebo pomocí generálního dodavatele stavby. Každý z těchto dodavatelů jedná v souvislosti se svou technologií nebo službami. Zároveň investor často nemá technické zkušenosti s řízením projektů, které jsou nezbytné k zajištění cíleného řízení dodavatelů. To je místo, kde podpora týmu specializovaného na řízení projektu (Technický dozor, Project manager, Správce stavby) zajistí, aby bylo možné dosáhnout cíle projektu v požadovaném čase, nákladech a kvalitě.

Tento proces začíná přezkoumáním dokumentace související s projektem dodavatele s ohledem na zamýšlený provozní výkon, protože dodavatelé se obvykle zaměřují na technickou funkčnost a finanční zisk a často nejsou příliš obeznámeni s provozními požadavky zákazníka. Systematické řízení průběhu projektu zajišťuje včasné odhalení a nápravu nevhodného vývoje smluvního vztahu, technologického postupu a zvyšování nákladů. Následně lze zahájit opatření určená k nápravě nebo snížení zpoždění, aby bylo stále možné dosáhnout cíle projektu za zachování kvality a sjednané ceny.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty