FIDIC

Smlouvy FIDIC se běžně používají pro stavební a infrastrukturní projekty po celém světě. Světové zkušenosti s nimi se rozšiřují na jižní a jihovýchodní Asii, Afriku a východní Evropu, ačkoli se běžně používají také v severní Asii, zejména v Koreji a ČLR. FIDIC vytváří standardní smlouvy pro širokou škálu stavebních smluv. Tyto smlouvy jsou známé jako Duhová sada smluv, protože každý standardní formulář má jinou barvu jako jeho přední obálka. Nejznámější je Červená kniha a Žlutá kniha, což je smlouva o návrhu a stavbě díla, stále častěji požívaná do stavebních kontraktů v pozemním stavitelství i u nás v České republice. Naproti tomu, v inženýrském stavitelství je již tento druh smluvního kontraktu etablován. Existuje však mnoho dalších, jako je například smlouva o drobných pracích a standardní dohoda o konzultantech, bílá kniha. Mezi hlavní standardní formuláře v co největší míře patří velmi podobná ustanovení v rámci 20 standardních nebo „základních“ ustanovení. To umožňuje snadné porovnání různých standardních formulářů. Standardní klauzule jsou samozřejmě pravidelně upravovány a mohou vyžadovat změnu, aby se vypořádaly s místními potřebami zadavatelů.

Společně s novým typem stavebních smluv, jako je například soubor smluv NEC, jsou smlouvy FIDIC psány v jednoduché formě. To znamená, že jsou snáze srozumitelné a použitelné a jsou zvláště užitečné, pokud strany neznají stavební terminologii, setkávají se se stavebním kontraktem poprvé a nebo u stálých zadavatelů, jsou navyklé na jeden zaběhnutý typ smlouvy. FIDIC však nepřijímá stejný „systém včasného varování“, který přijímá soubor smluv NEC, a obecně nevyžaduje vyšší počet zaměstnanců na pracovišti, který se očekává u smluv NEC.

Smlouvy FIDIC obsahují neobvyklé ustanovení, které vyžaduje, aby inženýr (správce stavby) konzultoval mezi stranami, pokud je učiněn nárok na dosažení dohody. Dodavatelé si však musí být vědomi toho, že existuje precedentní podmínka, která vyloučí nároky, pokud nebude splněna. Precedens stavu se nevztahuje pouze na nároky na dodatečné náklady, ale také na nároky na prodloužení času. Investor musí neobvykle také vyrozumět generálního dodavatele a správce stavby v časovém předstihu a zcela konkrétním postupem o svých požadavcích, ale na rozdíl od ustanovení o požadavcích, které vznáší dodavatel stavby, není nárok investora promlčen.

FIDIC ČERVENÁ KNIHA

je smluvní dokument, kde projektovou dokumentaci zhotovuje investor a dodavatel je placen na základě vyměření. Červená kniha tedy sleduje tradiční cestu zadávání zakázek Design-Bid-Build. Přijatá počáteční smluvní cena je založena na odhadovaných množstvích. Zhotovitel je placen za skutečná množství práce, kterou provedl.

FIDIC ŽLUTÁ KNIHA

je smluvní dokument, kde projektovou dokumentaci zhotoví dodavatel a dodavatel je placen jednorázově nebo po částech - platebních Milnících. Žlutá kniha tedy sleduje cestu designu a výstavby. Přijatá částka smlouvy je založena na nabídce dodavatele. Za práci Zhotovitele se platí Smluvní cena.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty
an advanced tagheuer.to manufacturer from switzerland.raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit movadowatch.to.best swiss pt.wellreplicas.to are high quality and cheap price.best jimmychooreplica.ru is always headed by quality.