Stavební management

Dokážeme za vás odřídit celý výstavbový projekt od prvotní myšlenky přes kolaudaci až do ukončení záruky. Obvykle nastupujeme do projektu v Přípravné fázi a pomáháme investorovi nastavit uvažovaný stavební záměr od jeho počátku, tedy od prvotních odhadů.

Jako stavební management jsme dominantním prvkem během výstavby projektu, odpovídáme investorovi za zdárný průběh výstavby a zásadně se podílíme na ekonomickém, kvalitativním a časovém výsledku výstavbového projektu. Podílíme se na návrhu zadání pro generálního projektanta, specifikujeme potřebné personální složení Projektu, navrhujeme typ smluvního vztahu s generálním dodavatelem - Smluvní vztah na výkaz výměr, Funkci a výkon, design and build, Žlutý FIDIC (Žlutá kniha FIDIC, Yelow book, DaB, DB, P&DB, Design and Build) nebo Červený FIDIC (Červená kniha FIDIC, CONS, Red book).

Jako manažer projektu máme k dispozici celý tým kolegů asistentů, kteří se podílejí na řídící a kontrolní činnosti. Manažer projektu tedy sjednocuje činnosti jako technický dozor, manažer projektu, cost management, koordinátor BOZP, kvalitář neboli kontrolor jakosti, konzultační inženýr, asistent a nabízí i činnosti jako architekt, projektant a inženýrskou činnost.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty