Funkce a výkon, Design and Build

Nabízíme Vám výjimečné zkušenosti se smluvním vztahem na funkci a výkon jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Optimální situace je, když můžeme nastavit smluvní vztah na základě našich zkušeností ve spolupráci s investorem. Máme tak možnost kvalitně řídit výstavbový projekt od předání staveniště po kolaudaci.

Kvalitní řízení se poté odráží v naplnění časových a finančních požadavků projektu a jsme schopni předat projekt v požadovaném rozpočtu, čase a kvalitě. Smluvní vztah na Funkci a výkon známe osobně jak z pozice investora, projektanta, Správce stavby, Technického dozoru, Manažera projektu, tak i z pozice stavitele. Z toho důvodu rozumíme zájmům a závazkům všech smluvních stran a nastavujeme smluvní vztahy a okrajové podmínky výstavby, tak aby byly cíle investora dosaženy a nedošlo k finančním, časovým a jakostním výkyvům.

Pro typ smluvního vztahu na Funkci a výkon lze jen s obtížemi použít typickou dokumentaci, která se využívá u kontraktu na výkaz výměr. Realizační dokumentace, nebo dokumentace pro výběr dodavatele, nebo dokumentace pro stavební povolení jsou bez dalších úprav pro smluvní vztah na Funkci a výkon nevhodné a zatěžují budoucí výstavbu obtížně řešitelnými kompromisy zejména na straně investora.

Máme bohaté zkušenosti s přípravou dokumentace pro Žlutý FIDIC, tzn. Požadavků objednatele a Zvláštními podmínkami. Toto zadání lze připravit téměř po jakékoliv etapě projekční činnosti, tedy jak po Studii, tak územním řízení, tak stavebním řízení, tak realizační dokumentaci. Každá z těchto výchozích dokumentací si klade různé nároky na výsledný produkt, jímž jsou Požadavky objednatele a různé nároky na řídící tým jak správce stavby nebo manažera projektu tak na investora.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty