Rekonstrukce laboratoří Masarykova univerzita, Pavilon A2

Poloha
Brno
Investiční náklady
15 mil.
Období
2013
Investor
Masarykova univerzita

Rekonstrukce laboratoří ve stávajícím pavilonu A2 kampusu Masarykovy univerzity spočívala ve vybourání stávajících nevyhovujících prostorů a jejich přebudování na prostory laboratoří. Rekonstrukce probíhala za provozu objektu, kladli jsme tedy velký důraz na oddělení bouracích a montážních prací od zbytku budovy s ohledem na probíhající výzkumnou činnost v ostatních prostorech.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty