Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky doplňují a upravují standardizované znění Smlouvy (například Yellow Book, Red Book).

Máme bohaté zkušenosti s tvorbou Zvláštních podmínek přesně na míru konkrétnímu projektu. Nejsme teoretici, ale naše zkušenosti jsou praktické, získané reálnými situacemi na výstavbových projektech. Za každým ustanovením, kterým upravujeme zvláštními podmínkami obecné znění, se skrývá příběh, díky kterému víme proč tu, kterou úpravu provádíme.

Zvláštní podmínky píšeme pro praktické využití pro praktické situace s ohledem na jejich praktickou využitelnost a postupy. Vždy máme na zřeteli, že smluvní dokument slouží jednak jako návodné vodítko pro všechny strany během standardního procesu výstavby, tak i jako nástroj pro vyřešení situací, kdy jsou smluvní strany jiného názoru na práva a povinnosti účastníků výstavby. 

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty