Správce stavby (SpS)

Správce stavby obvykle nastupuje do projektu v Předrealizační fázi a vzhledem k jeho závazkům a odpovědnosti za výsledek je nezbytné, aby se významnou měrou podílel na zpracování smluvního vztahu, tedy Zvláštních podmínek. Správce stavby je dominantní osobou během výstavby projektu, odpovídá investorovi za zdárný průběh výstavby a jeho vliv na Smlouvu o dílo - Žlutý FIDIC (Žlutá kniha FIDIC, Yelow book, DaB, DB, P&DB, Design and Build), nebo Červený FIDIC (Červená kniha FIDIC, CONS, Red book) by měl být skutečně zásadní. Správce stavby si totiž tímto vytvoří nástroj sám pro sebe, pomocí kterého bude řídit budoucí výstavbu. Stejně tak, je profesionální Správce stavby schopen řídit nastavení Požadavků objednatele, jenž tvoří náhradu za projektovou dokumentaci a které jsou souhrnem požadavků na budoucí výsledek celého výstavbového procesu. Správce stavby má k dispozici celý tým kolegů (asistent (i) správce stavy), kteří se podílejí na řídící a kontrolní činnosti. Správce stavby tedy sjednocuje činnosti jako technický dozor, manažer projektu, cost management, koordinátor BOZP, kvalitář neboli kontrolor jakosti, konzultační inženýr, asistent.

Od Správce stavby se očekává aktivní přístup, řízení procesů a vztahů mezi všemi účastníky stavby, vyhledávání řešení v mezích smluvních vztahů, krizové řízení v případě nenadálých událostí a zejména dosažení výsledku v určeném finančním objemu, čase a kvalitě.

  • Aktivní řízení výstavbového projektu.
  • Identifikace rizik a podniknutí kroků pro jejich minimalizaci.
  • Výkon správce stavby podle smluvních pravidel FIDIC.
  • Řízení času a nákladů na Projekt.
  • Smluvní vztahy: Žlutá kniha Yellow Book (P&DB), Červená kniha Red Book (CONS), Zelená kniha Green Book, Bílá kniha (WHITE BOOK).
  • Správce stavby zastupuje objednatele v celém rozsahu řízení výstavbového projektu.
  • Aktivní řízení změn (Variace, Claimy, Vylepšení).
  • Správce stavby v českých podmínkách není neutrální osoba, stojí na straně objednatele, ale snaží se aktivně vytvářet týmové prostředí mezi všemi subjekty výstavby s cílem dokončení projektu v určených nákladech, čase a kvalitě.
Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty