Peníze a řízení nákladů

Řízení projektových nákladů, zahrnující takové činnosti, jako je odhadování, kontrola nákladů, předvídání nákladů, hodnocení investic a analýza rizik. Naši specialisté hledají optimální rovnováhu mezi náklady, kvalitou a časovými požadavky.

Je důležité nezaměňovat řízení nákladů s úspornými opatřeními nebo se snižováním nákladů. Řízení nákladů není jednorázová aktivita či projekt, je to trvalá snaha o dosažení vysoké efektivnosti.
Každá firma či podnikatel má snahu dosáhnout odpovídajícího zisku a také maximalizovat tržní hodnotu své firmy. To stejné se týká výstavby. Hlavním cílem řízení nákladů není tedy pouhé dosažení minimálních nákladů, ale snižování nákladů při zachování funkčnosti a kvality stavby. Namísto tlaku na co nejnižší náklady je správné řízení nákladů soustředěné na co největší hodnotu za každou vynaloženou částku.

Metody a způsoby řízení nákladů:

  • Zlepšování organizace práce a zlepšování procesů.
  • Motivační systém účastníků výstavby.
  • Používání úspornějších technologií.
  • Využívání výhodných nástrojů financování projektu.
  • Zvyšování kvality řemeslné výroby (snižování počtu demontáží vadných konstrukcí, oprav, atd.).

Snižování nákladů:

  • Snížení pořizovacích nákladů na stavební dílo.
  • Náklady jsou snižovány s minimálním ohledem na kvalitu, životnost, pouze s ohledem na zachování normových a legislativních požadavků.
  • V případech, kdy stavební dílo hraje sekundární nebo dočasnou roli v investičním plánu investora.
  • Stejní specialisté jako v případě využití Cost Managementu, pouze s rozdílným cílem.
  • Od výsledného stavebního díla nelze očekávat dlouhou životnost a naopak se očekávají zvýšené náklady na údržbu a zachování funkčnosti stavby, během jejího životního cyklu.
Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty